LeverandørService

Nets - PBS LeverandørService


Benyt LeverandørService fra Nets med LS-PBS


LS-PBS indeholder bl.a. følgende funktioner:


 • Kartotek med kunder. Oprettelse og vedligeholdelse af stamoplysninger.
 • Oprettelse, rettelse og sletning af aftaler med PBS
 • Indtastning af fakturaer og afsendelse til PBS
 • E-mail advisering til kunder om hvilke fakturaer der trækkes.
 • Modtagelse af indbetalinger (Kræver tilmeldelse af specificerede indbetalinger)
 • Styring af saldo på kunder.
 • Udskrifter med oversigter, statistikker m.v.
 • Import af fakturaer fra økonomisystem med kontrol af data.
 • Export af indbetalinger til andet økonomisystem.
 • Kontrol af dato så der ikke sendes fakturaer på lørdage, søndage og på datoer hvor der tidligere er afsendt fakturaer til de enkelte kunder.
 • Automatisk oprettelse af mapper og setup af program
 • Sikkerhedskopier med dato og klokken.
 • Gemmer alle PBS filer i arkiv mappe

Priser og abonnement


Pris kr. 1.995,00 + moms incl. abonnement frem til 31.12. indeværende år.

Online start hjælp og installation kan bestilles sammen med programmet. 


Årligt opdateringsabonnement kr. 495,00 + moms. Periode 01.01-31.12. Giver adgang til nye versioner af programmet.


Bestilling af program:  Send en e-mail til ap@ddb-data.dk med følgende oplysninger:

Firmanavn, Adresse og by, Telefonnummer og CVR nummer


Bestillinger oprettes automatisk med JA til abonnement.

Kundekartotek

Kundekartotek med kontoudtog på opkrævninger og indbetalinger.

På kundekartoteket kan yderligere ses alle tidligere opkrævninger på fanen Historik.

Hvis der er brugt e-mail advisering af træk på kunden kan ses de enkelte e-mail tekster.


Opkrævninger

Opkrævninger kan indtastes på flere måder.

Samlet beløb pr. kunde pr. dato, specificeret pr. faktura eller Import af tekstfil fra økonomisystem.


Indtastninger kan udskrives på liste med samlet overblik.

Installation af nyt program

Ved bestilling af nyt program aftales online installation med DDB DATA via TeamViewer.


Standard installation på lokal PC er med i prisen. 

NB! Installation af NemID og certifikat til Nets er ikke med i installationen. Se menupunktet Nets Hints


Der kan aftales nærmere ved installation på server.

Undervisning i opstart aftales efter behov.


Opdatering af eksisterende program

Hvis der er opdateringsabonnement på LS-PBS, aftales online opdatering via TeamViewer.


Hvis LS-PBS er installeret som standard på lokal PC er online installationen med i års abonnementet.

Max en opdatering pr. år.


Hvis der ikke er abonnement på programmet kan det oprettes.