DDB2VIM Opdaterings historik

På denne side findes hint og versionshistorik om DDB2VIM_INTG program til Verifone P400 Dankort terminaler.

Sidste nye info/hint vises øverst.


Opdateringer kan rekvireres ved at sende mail til jp@ddb-data.dk med beskrivelse af hvilke moduler der ønskes opdateringer til


Opdatering pr. 14.02.2023 - Version 1.15 #01.11


Hent filerne i mappen med DDB2VIM_Drift_Opdat_115_0111 og kopier dem oveni eksisterende.


Kræver ingen ændringer i JSON setup fra version 1.14 #01.05. Se tidligere opdateringer.


Ændringer:

Optimering af PointWareEkspedient kommandoer.

Programmet minimeres automatisk til Skjulte iconer i Windows bund bjælken.

Dobbelt klik på Mini icon for at afslutte DDB2VIM. Optimering af funktion til minimize.


Udvidet Print program, med mulighed for at sende ekstra job. F.eks. kan udskrift af en Z-Report sende AfslutDag_Admin. Det er et frit setup i INI filen til Print programmet.

Programmet hentes i mappen: DDB2VIM_Print_203 og gemmes i samme mappe som DDB2VIM_INTG.

Åben DDB2VIM_Print.ini og tilpas setup.


Programmet DDB2VIM_Print_CMD udgår. Eksisterende kan fortsætte med det, men udvikling stoppes.


Opdatering af registreringsprogrammet, så evt. login fejl bliver vist på skærmen, og brugeren bliver gjort opmærksom på, at der er en fejl i registrering. 

Vigtigt. Fejl i registrering kan evt. skyldtes fejl i udgående Internet forbindelse. Det betyder ikke at DDB2VIM_INTG vil stoppe, men vil komme med en info om, at man skal kontakte sin forhandler og få rettet fejlen. Max i 20 dage.

Opdatering pr. 20.12.2022 - Version 1.15 #01.07


Der er ingen ændringer i DDB2VIM_INTG programmets funktoner.


Hent filerne i mappen med DDB2VIM_Drift_Opdat_115_0107 og kopier dem oveni eksisterende. 


Kræver ingen ændringer i JSON setup fra version 1.14 #01.05. Se tidligere opdateringer.


Ændringer: Programmet minimeres automatisk til Skjulte iconer i Windows bund bjælken. 

Opdatering pr. 07.07.2022 - Version 1.15 #01.03


Ny version compileret med sidste nye version 1.1.5 af Verifone VIM API og  .NET / VS


Der er ingen ændringer i DDB2VIM_INTG programmets funktoner.


Hent filerne i mappen med DDB2VIM_Drift_Opdat_115_0103 og kopier dem oveni eksisterende. 


Kræver ingen ændringer i JSON setup fra version 1.14 #01.05. Se tidligere opdateringer.


P400 Terminal software er sidste nye version 3.3.9. Opdateres fra Verifone, kontakt deres support.


Opdatering pr. 05.07.2022 - Version 1.14 #01.05


Denne version kan lave en log/trace af alle filer, der sendes retur til POS. De ligger i mappen Nota_Kopier og er stemplet med dato og tid, så de kan sammenholdes med de øvrige logs.


Hent filerne i mappen med DDB2VIM_Drift_Opdat_114_0105 og kopier dem oveni eksisterende. 


Kræver gennemgang af ændringer i JSON setup fra tidligere versioner

Indlæs DDB2VIM_INTG.json filen i DDB2VIM_JSON.EXE programmet og gennemgå de røde linjer. Ret og gem derefter filen igen.


"log_CMD_MS" : "J",

Opdatering pr. 18.05.2022 - Version 1.14 #01.04


Ny version compileret med sidste nye version af .NET / VS


Der er ingen ændringer i DDB2VIM_INTG programmet.


Hent filerne i mappen med DDB2VIM_Drift_Opdat_114_0104 og kopier dem oveni eksisterende. 


Kræver ingen ændringer i JSON setup fra version 1.03 #03.31.

Opdatering pr. 28.04.2022 - Version 1.14 #01.03


Opdateringen giver mulighed for at "Dobbeltklikke" på DDB2VIM vinduet så det Minimeres.


Der er ingen ændringer i DDB2VIM_INTG programmet.


Hent filerne i mappen med DDB2VIM_Drift_Opdat_114_0103 og kopier dem oveni eksisterende. 


Kræver ingen ændringer i JSON setup fra version 1.03 #03.31.

Opdatering pr. 10.02.2022 - Version 1.14 #01.02


Generel opdatring af Verifone VIM API


Der er ingen ændringer i DDB2VIM_INTG programmet.


Hent filerne i mappen med DDB2VIM_Drift_Opdat_114_0102 og kopier dem oveni eksisterende. 


Kræver ingen ændringer i JSON setup fra version 1.03 #03.31.

Opdatering pr. 20.10.2021 - Version 1.13 #01.15


Fejl rettet, ved Send offline transktioner, program lukkede. 


Fejl rettet, hvis der sendes en betaling til terminal og Internet afbrydes inden transaktionen er gennemført. DDB2VIM_INTG viser Dankort forbindelse: Closed og når der er Internet igen vises Reestablished. 

Hvis der er sat JA til Automatisk Login ved genstart, køres login.

For at se resultat må Sidste kvittering hentes og den vil typisk vises at Transaktion ikke er gennemført.


Kræver ingen ændringer i JSON setup fra version 1.03 #03.31.

Opdatering pr. 01.10.2021 - Version 1.13 #01.09


Ukendt fejl ved afslut af DDB2VIM_INGT.EXE. Fejlen fremkommer kun ved visse Windows installationer.

Fejlen skyldes at DDB2VIM_INTG lukkes før info til skærm var færdig


Kræver ingen ændringer i JSON setup fra version 1.03 #03.31.

Opdatering pr. 17.09.2021 - Version 1.13 #01.08


Når der benyttes kort med Signatur, vises skærmbillede med teksten:

Venter på Signatur OK Ja/Nej


Når der benyttes kort med Offline, vises skærmbillede med teksten:

Venter på Offline kode


Kræver ingen ændringer i JSON setup fra version 1.03 #03.31.


Opdatering pr. 31.08.2021 - Version 1.13 #01.05


Ny version 1.1.3 af VIM API er implementeret i denne version. I retur svar ved LOGIN vises fremover VIM API versionen. DDB2VIM_INTG softwaren vil have versionsnummer 1.13 #xx.xx så man kan se at de første 3 cifre svarer til VIM API versionen.


Kræver ingen ændringer i JSON setup fra version 1.03 #03.31.


Verifone's Update historik: (Nye funktioner er IKKE implementeret endnu)


Changes in version 1.1.3:
- Support for adding an image or text to the terminal approval screen for a transaction. (The image or text referenced must be defined in the terminal configuration to be displayed).
- Improved internal handling when the terminal connection is closed during the initial identification phase.
- Improved internal timeout handling: VIM will try to abort before reporting a timeout to the ECR software for startTransaction and GetCardInfo dialogs.


Changes in version 1.1.2:
- Fixed problem with VIM failing to connect with terminals after reinitialisation (unInitialise() followed by initialise()).
Only relevant for ECR software using EcrConnectMode. (TerminalConnectMode is the default).
- Fixed problem where VIM wrongfully sets its login status based on a failed login response from the terminal.
- Fixed problem where VIM could reject an operation started by the ECR software without reason.
The problem could only occur if the operation was started immediately after a previous operation finished.
- Support added for indicating to the terminal that the 'Merchant Information' section should be omitted from receipt and
reports delivered to the ECR. (See 'PrintMerchantInformationFlag' in LoginParameters).
- Internal fixes and improvements.

Opdatering pr. 26.05.2021 - Version 1.03 #03.31


Opdatering af DDB2VIM_INTG med 1 nyt parameter.

Setup i JSON fil.


"kvittering_CRLF" : "J" / "N"


I filen til POS (feltet to_pos_file_ms) er der som standard ikke CR LF omkring feltet KVITTERING. Ved at sætte J i dette setup felt, vi der være CR LF efter alle felter.

Benyt den nye version af DDB2VIM_JSON.EXE til at oprette feltet.

Hvis der ikke gøres noget vil det blive registreret som N.

Opdatering pr. 21.05.2021 - Version 1.03 #03.30


Opdatering af DDB2VIM_INTG med 2 nye parametre.

Setup i JSON fil.


"auto_login_reboot" : "J" / "N"

Hvis terminalen genstartes manuelt, så kan man vælge om der skal udføres en automatisk LOGIN


"start_program" : "EgetProgram.exe"

Der kan startes et ekstra program samtidigt med at Registreringsprogrammet startes. Det kan være egen kontrol af versioner m.v. Kontakt DDB DATA for uddybende funktioner.

Programmet skal gemmes i samme mappe som DDB2VIM_INTG.EXE


Opdatering af program til editering af DDB2VIM_INTG.JSON.


Programmet opdateres og JSON filen indlæses, de nye felter kan herefter tilpasses.

Opdatering pr. 23.04.2021 - Version 1.03 #03.28


Nyt program til editering af DDB2VIM_INTG.JSON.


Programmet gemmes i samme mappe som DDB2VIM_INTG.JSON.

Når programmet startes, vælges Indlæs JSON fil og indhold vises og kan editeres. 

Når alle felter er tilrettet, trykkes på Gem JSON fil, der kontrolleres om alle felter er korrekt udfyldt og filen gemmes.

Programmet husker sidste indlæsning, som kan benyttes til ændring af firmanavn, cvr_nummer og ddb_ecrid. Når de er rettet, gemmes filen med de nye informationer.

Opdatering pr. 22.04.2021 - Version 1.03 #03.28


Retur svar fra terminal ved login er udvidet med nedenstående info.


<CMD>CMD_LOGIN</CMD>
<OUTPUT>LOGIN_OK</OUTPUT>
<TERMINAL_SOFTWARE_VER>3.3.7.0.0 Verifone veppnb</TERMINAL_SOFTWARE_VER>
<DDB2VIM_VERSION>1.03 #03.28</DDB2VIM_VERSION>
<BUTIK>Butikken på strøget</BUTIK>
<BUTIK_CVRNR>12345678</BUTIK_CVRNR>
<ECR_ID>EcrID_DDB_001</ECR_ID>
<TERMINALNR_REGISTRERET>000-000-000</TERMINALNR_REGISTRERET>
<TERMINALNR_DRIFT>803-478-716</TERMINALNR_DRIFT>


Opdatering pr. 21.04.2021 - Version 1.03 #03.27


Retur svar fra terminal ved login er udvidet med nedenstående info.


<CMD>CMD_LOGIN</CMD>
<OUTPUT>LOGIN_OK</OUTPUT>
<TERMINAL_SOFTWARE_VER>3.3.7.0.0 Verifone veppnb</TERMINAL_SOFTWARE_VER>
<DDB2VIM_VERSION>1.03 #03.27</DDB2VIM_VERSION>
<ECR_ID>EcrID_DDB_001</ECR_ID>
<TERMINALNR_REGISTRERET>000-000-000</TERMINALNR_REGISTRERET>
<TERMINALNR_DRIFT>803-478-716</TERMINALNR_DRIFT>


Opdatering pr. 15.04.2021 - Version 1.03 #03.25

Opdatering af Verifone VIM API til version 1.1.1

Ved opdatering skal alle filer i mappen med version 1.03 #03.25 eller højere hentes og overskrive eksisterende.

Opdatering fra ældre version end 1.03 #03.18 kontakt DDB DATA.


Retur svar fra Terminal ved OFFLINE INPUT og UNDERSKRIFT OK/AFVIST kommer der en INPUT_TYPE med i retur svar.


<CMD>CMD_BETAL~99~144418801</CMD>
<OUTPUT>
Gyldig signatur
Kontrollér kundesignatur
</OUTPUT>
<INPUT_TYPE>Confirmation</INPUT_TYPE>


Ved OFFLINE kode der sendes dette retur svar.

<INPUT_TYPE>Text</INPUT_TYPE>


Mappe: DDB2VIM_Opdat_103_0318_24_til_103_0325

Opdatering pr. 17.03.2021 - Version 1.03 #03.24

Opdatering af Verifone VIM API til version 1.1.1

Ved opdatering skal alle filer i mappen med version 1.03 #03.24 eller højere hentes og overskrive eksisterende.

Opdatering fra ældre version end 1.03 #03.18 kontakt DDB DATA.


Mappe: DDB2VIM_Opdat_103_0318_23_til_103_0324

Opdatering pr. 15.03.2021 - Version 1.03 #03.23  

Rettelse: Kan benytte MobilePay i Pilot version

Opdatering pr. 08.03.2021 - Version 1.03 #03.21  

Rettelse: Mulighed for at vælge J/N til om terminal vindue skal vise om brugeren har indsat et kort i terminalen før der er sendt et beløb til terminalen.

Hvis man ønsker at fjerne dette popup, så skal denne (med rødt) linje tilføjes DDB2VIM_INTG.JSON filen:


"kvitteringFormat" : "XML",
"print_kvittering" : "N",
"fejl_status_info" : "J",
"card_status_info" : "N",
"skjul_info_popup" : "N",
"dan_infofil" : "J",
"dan_infofil_lbnr" : "N",
"dan_LogFil" : "J"
}


Vær opmærksom på komma og format af JSON filen. Der kan vælges J eller N i feltet.

Opdatering fra version 1.03 #03.18 og 1.03 #03.19 kan hentes i denne mappe

DDB2VIM_Opdat_103_0318_19_til_103_0321  via ovenstående dropbox link.