DDB2VIM Opdaterings historik

På denne side findes hint og versionshistorik om DDB2VIM_INTG program til Verifone P400 Dankort terminaler.

Sidste nye info/hint vises øverst.

Opdateringer kan hentes via dropbox på dette link.


https://www.dropbox.com/sh/hzzhklphwzeytmc/AABo2Q5k9DqkI-Zz18nA2Gpfa?dl=0


Opdatering pr. 26.05.2021 - Version 1.03 #03.31


Opdatering af DDB2VIM_INTG med 1 nyt parameter.

Setup i JSON fil.


"kvittering_CRLF" : "J" / "N"


I filen til POS (feltet to_pos_file_ms) er der som standard ikke CR LF omkring feltet KVITTERING. Ved at sætte J i dette setup felt, vi der være CR LF efter alle felter.

Benyt den nye version af DDB2VIM_JSON.EXE til at oprette feltet.

Hvis der ikke gøres noget vil det blive registreret som N.

Opdatering pr. 21.05.2021 - Version 1.03 #03.30


Opdatering af DDB2VIM_INTG med 2 nye parametre.

Setup i JSON fil.


"auto_login_reboot" : "J" / "N"

Hvis terminalen genstartes manuelt, så kan man vælge om der skal udføres en automatisk LOGIN


"start_program" : "EgetProgram.exe"

Der kan startes et ekstra program samtidigt med at Registreringsprogrammet startes. Det kan være egen kontrol af versioner m.v. Kontakt DDB DATA for uddybende funktioner.

Programmet skal gemmes i samme mappe som DDB2VIM_INTG.EXE


Opdatering af program til editering af DDB2VIM_INTG.JSON.


Programmet opdateres og JSON filen indlæses, de nye felter kan herefter tilpasses.

Opdatering pr. 23.04.2021 - Version 1.03 #03.28


Nyt program til editering af DDB2VIM_INTG.JSON.


Programmet gemmes i samme mappe som DDB2VIM_INTG.JSON.

Når programmet startes, vælges Indlæs JSON fil og indhold vises og kan editeres. 

Når alle felter er tilrettet, trykkes på Gem JSON fil, der kontrolleres om alle felter er korrekt udfyldt og filen gemmes.

Programmet husker sidste indlæsning, som kan benyttes til ændring af firmanavn, cvr_nummer og ddb_ecrid. Når de er rettet, gemmes filen med de nye informationer.

Opdatering pr. 22.04.2021 - Version 1.03 #03.28


Retur svar fra terminal ved login er udvidet med nedenstående info.


<CMD>CMD_LOGIN</CMD>
<OUTPUT>LOGIN_OK</OUTPUT>
<TERMINAL_SOFTWARE_VER>3.3.7.0.0 Verifone veppnb</TERMINAL_SOFTWARE_VER>
<DDB2VIM_VERSION>1.03 #03.28</DDB2VIM_VERSION>
<BUTIK>Butikken på strøget</BUTIK>
<BUTIK_CVRNR>12345678</BUTIK_CVRNR>
<ECR_ID>EcrID_DDB_001</ECR_ID>
<TERMINALNR_REGISTRERET>000-000-000</TERMINALNR_REGISTRERET>
<TERMINALNR_DRIFT>803-478-716</TERMINALNR_DRIFT>


Opdatering pr. 21.04.2021 - Version 1.03 #03.27


Retur svar fra terminal ved login er udvidet med nedenstående info.


<CMD>CMD_LOGIN</CMD>
<OUTPUT>LOGIN_OK</OUTPUT>
<TERMINAL_SOFTWARE_VER>3.3.7.0.0 Verifone veppnb</TERMINAL_SOFTWARE_VER>
<DDB2VIM_VERSION>1.03 #03.27</DDB2VIM_VERSION>
<ECR_ID>EcrID_DDB_001</ECR_ID>
<TERMINALNR_REGISTRERET>000-000-000</TERMINALNR_REGISTRERET>
<TERMINALNR_DRIFT>803-478-716</TERMINALNR_DRIFT>


Opdatering pr. 15.04.2021 - Version 1.03 #03.25

Opdatering af Verifone VIM API til version 1.1.1

Ved opdatering skal alle filer i mappen med version 1.03 #03.25 eller højere hentes og overskrive eksisterende.

Opdatering fra ældre version end 1.03 #03.18 kontakt DDB DATA.


Retur svar fra Terminal ved OFFLINE INPUT og UNDERSKRIFT OK/AFVIST kommer der en INPUT_TYPE med i retur svar.


<CMD>CMD_BETAL~99~144418801</CMD>
<OUTPUT>
Gyldig signatur
Kontrollér kundesignatur
</OUTPUT>
<INPUT_TYPE>Confirmation</INPUT_TYPE>


Ved OFFLINE kode der sendes dette retur svar.

<INPUT_TYPE>Text</INPUT_TYPE>


Mappe: DDB2VIM_Opdat_103_0318_24_til_103_0325

Opdatering pr. 17.03.2021 - Version 1.03 #03.24

Opdatering af Verifone VIM API til version 1.1.1

Ved opdatering skal alle filer i mappen med version 1.03 #03.24 eller højere hentes og overskrive eksisterende.

Opdatering fra ældre version end 1.03 #03.18 kontakt DDB DATA.


Mappe: DDB2VIM_Opdat_103_0318_23_til_103_0324

Opdatering pr. 15.03.2021 - Version 1.03 #03.23  

Rettelse: Kan benytte MobilePay i Pilot version

Opdatering pr. 08.03.2021 - Version 1.03 #03.21  

Rettelse: Mulighed for at vælge J/N til om terminal vindue skal vise om brugeren har indsat et kort i terminalen før der er sendt et beløb til terminalen.

Hvis man ønsker at fjerne dette popup, så skal denne (med rødt) linje tilføjes DDB2VIM_INTG.JSON filen:


"kvitteringFormat" : "XML",
"print_kvittering" : "N",
"fejl_status_info" : "J",
"card_status_info" : "N",
"skjul_info_popup" : "N",
"dan_infofil" : "J",
"dan_infofil_lbnr" : "N",
"dan_LogFil" : "J"
}


Vær opmærksom på komma og format af JSON filen. Der kan vælges J eller N i feltet.

Opdatering fra version 1.03 #03.18 og 1.03 #03.19 kan hentes i denne mappe

DDB2VIM_Opdat_103_0318_19_til_103_0321  via ovenstående dropbox link.